9,6 tấn phân bón vi phạm nhãn bị tạm giữ tại An Giang

Thời điểm kiểm tra, mặc dù cơ sở xuất trình đầy đủ các thủ tục, giấy tờ về điều kiện buôn bán phân bón theo quy định. Tuy nhiên, tại đây có 9,5 tấn phân bón D.A.P 18-46 và phân bón cao cấp Canada 16-16-8+TE không được chủ kinh doanh xuất trình hóa đơn, trên nhãn không thể hiện đủ nội dung là mã số phân bón theo quy định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Cục Quản lý thị trường An Giang xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề mặt hàng phân bón. Triển khai quyết định này, mới đây, Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường An Giang đã chủ động phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Công Thương kiểm tra các cơ sở kinh doanh phân bón trên địa bàn toàn tỉnh.

Cụ thể, ngày 14/9/2021, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Trương Văn Sắt do ông Trương Hoàng Lâm làm đại diện, địa chỉ: Tổ 1, ấp Bình An, xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Hộ kinh doanh đảm bảo đầy đủ các điều kiện buôn bán phân bón theo quy định. Tuy nhiên, chưa xuất trình được hóa đơn đối 9,5 tấn phân bón đối với các mặt hàng phân bón D.A.P 18-46 do Công ty TNHH Thương mại –  xuất nhập khẩu phân bón Việt Thắng sản xuất và phân bón cao cấp Canada 16-16-8+TE do Công ty TNHH sản xuất thương mại phân bón Vạn Phú Nông sản xuất.

Cả hai loại phân bón nêu trên, có nhãn không đủ nội dung theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa là không ghi mã số phân bón. Đoàn kiểm tra tạm giữ toàn bộ hàng hóa để xử lý theo quy định. Trị giá hàng hóa 108,6 triệu đồng. Đồng thời, Đoàn kiểm tra lấy mẫu phân bón D.A.P 18-46 để kiểm tra một số chỉ tiêu chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *